wtorek, 05 grudzień 2023

ODCZYNNIKI I SUROWCE CHEMICZNE

rozpuszczalniki

sole

kwasy

odczynniki zasadowe

fosforany

chlorki

związki organiczne i nieorganiczne

inne